Plan zajęć Gminnego Centrum Kultury w Skierdach na rok szkolny 2019/20

CENNIK ZAJĘĆ:

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – 20zł/mc
KOŁO TEATRALNE – bezpłatnie*
KLUB DYSKUSYJNY CZTERY ALTERNATYWY – bezpłatnie*
ZAJĘCIA RUCHOWE DLA KOBIET – 10zł/trening
ZAJĘCIA WOKALNE DLA DZIECI (8-15 lat) – 60zł/mc
ŚWIETLICA – bezpłatnie
ZAJĘCIA WOKALNE DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH – bezpłatnie*
GRA NA GITARZE – 50zł/mc
KINO FAMILIJNE – bezpłatnie*
KARATE – 60zł/mc
EDUKACJA FILMOWA „MISTRZOWIE DUBBINGU” – bezpłatnie*
WYCIECZKI – płatne (każdorazowo wyceniane)
WERNISAŻE/KONCERTY – bezpłatnie*
IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE – bezpłatnie*
ZABAWY TANECZNE, BALE – płatne (każdorazowo wyceniane)
KÓŁKO J. ANGIELSKIEGO – bezpłatnie*

* Zajęcia bezpłatne finansowane z budżetu Gminy Jabłonna oraz budżetu GCK

Instruktor Robert Tondera – praca społeczna na rzecz GCK Skierdy